Yardımcı olmamızı ister misiniz?

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve sipariş vermek için lütfen bizimle iletişime geçin

TOPRAKLARIMIZ HAKKINDA BİLGİLER

İdeal bir toprakta bulunması gereken organik madde miktarı %5 ‘tir.Türkiye topraklarının büyük bölümünde artan kimyasal gübre ve yoğun kimyasal ilaç kullanımı gibi nedenlerle maalesef topraklardaki organiklik miktarı hızla azalmış ve bu oran bazı yerlerde %1’in altına inmiştir.
 
  Toprak analiz sonuçlarına göre (üst topraklarda) organik madde değerlendirmelerine bakarsak ;
 
< % 0,5         Çok Fakir
%0,5 - % 1    Fakir
% 1   - % 2    Orta
% 2   - % 5    Zengin
% 5   - % 10  Çok zengin
% 10 - % 20  Pek çok Zengin
% 20 - % 50  Organik-Mineral Toprak
        > % 50  Turba
 
Toprakların verimliliği ve sağlıklı,sürdürülebilir tarım için en önemli faktörler ;
 
• * Humus (organiklik)
• * Fitotoksisite,
• * Azot hareketsizliği,
• * Yüksek Tuz içeriği
• * Yapısal uyumsuzluklardır.

Maalesef bilinçsizce kullanılan sentetik gübreler veya yanmış ahır gübreleri, büyük ölçüde toprağın fiziksel ve kimyasal yapısını olumsuz yönde değiştirmektedir.
 
BAŞARILI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIM İÇİN TEMEL AMAÇ : toprağın organik madde kaybının en az seviyelere indirilmesi ve toprağın organik bakımından zenginleştirilmesi olmalıdır.
 
İstenen ve amaçlanan toprak ıslahı için günümüzde kullanılabilecek en iyi gübre çeşidi %100 organik özelliklere sahip olan Solucan Gübresidir.